Voorslaap - Herman de Coninck / Marc Michaël De Smet

In het wit - Emily Dickinson / 
Marc Michaël De Smet