CD “VOORSLAAP”
  
22 gedichten van Herman de Coninck
gecomponeerd door Marc Michaël De Smet
 
Mady Bonert, zang & Marc Michaël De Smet, piano
 

De CD is te koop aan 15 € per exemplaar + 
eventuele verzendkosten.
 
Gewoon een mail naar
 mady.bonert@telenet.be sturen 
met vermelding van het gewenste aantal CD’s 
en uw adres (indien verzending). 

Na de betaling op mijn rekeningnummer 
BE66 1030 6325 1243 (BIC: NICABEBB)
zal ik u de CD(‘s) opsturen.